: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Blog > Komentarze do wpisu
Inkorporacja Pisma przez jego odegranie


"Bibliodrama angażuje całego człowieka – zarówno jego intelekt, wyobraźnię, emocje, jak i ciało. Pozwala przez to na bardziej całościowe doświadczenie treści Pisma i powiązanie świata Biblii z życiem „czytelnika”. Z tego względu jest doświadczeniem jednocześnie teologicznym i psychologicznym, ułatwia zatem integrację tych, często dziś rozdzielonych, sfer człowieczeństwa. Wielu uczestników sesji bibliodramatycznych mówi, że uczestniczenie (a nie tylko lektura) w biblijnej opowieści pozwoliło im zrozumieć ją znacznie głębiej, doświadczalnie rozpoznać, że jest to opowieść o nich samych".

czwartek, 30 maja 2013, baatszeba

Polecane wpisy