: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
poniedziałek, 26 stycznia 2009
biblia po polsku i po kobiecemu zarazem

frgm. przedmowy Klementyny z Tańskich Hofmanowej do podziw i wielki apetyt budzącego a zapomnianego dzieła tejże autorki  Pismo święte wybrane z ksiąg starego i nowego zakonu objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim (1846):

"Wszak każda z was, Panie moje, czy księżna czy hrabina, jest przecie urodzoną kapłanką rodziny swojej? wszak każdej powołaniem jest domowe apostolstwo?" s. V.

"O wy! ukochane Siostry moje, którebym wszystkie objąć rada jednym uściskiem jak was obejmuję jedną serdeczną myślą [...]. Chciejcie jedną godzinę codzień oderwać od zatrudnień waszych domowych od obowiązków sąsiedzkich [i poświęcić ją lekturze Pisma świętego w zaproponowanym przeze mnie kształcie]", s. VII.

 

 

niedziela, 25 stycznia 2009
przestroga od Piotra Skargi
 
Nie ciśnijcie się do Biblii, wy ludzie świeccy; Biblia to kość twarda,
a wy ludzie świeccy,słabe macie zęby:
przeto i zęby popsujecie, a tego nie ugryziecie.
 
 
PS ktoś może wie, gdzie Skarga to napisał?
znalazłam w: M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 2, Poznań 1969, s. 313

 

czwartek, 08 stycznia 2009
Brandstaetter, Hymn do Biblii

Pan ukształtował twoje gardło

wyrzeźbił twoje podniebienie

na podobieństwo niebieskiego sklepienia

Twoim wargom i językowi dał umiejętność tworzenia dźwięków

I tchnąwszy w ciebie swój głos uczynił go głosem twoim

Głosie

Głosie

Widzialny głosie

Wychodzący z piasków pustyni pierwszym wersetem Genesis

Świętym początkiem liter, zalążkiem zdań, rozdziałów i ksiąg

Które w rytmie Bożego oddechu posuwają się równocześnie we wszystkich kierunkach