: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
sobota, 21 lutego 2009
Skąd nienawiść do Talmudu?

Image Hosting

Czemu Talmud? Moja propozycja odpowiedzi:

"W Talmudzie nazywają owi rabini chrześcijan bałwochwalcami, gorszymi od Turków, mężobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem, zwierzętami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierząt, synami diabła, itd. Księży nazywają "kamarim", tj., wróżbiarzami, i "gałachim", tj., z ogoloną głową, a szczególnie zaś nie cierpią dusz Bogu poświęconych w klasztorze.

Kościół zowią zamiast "Bejs tefila", tj., dom modlitwy, "bejs tifla", tj., dom głupstw, paskudztwa.

Obrazki, medaliki, różańce itd., zowią "ełyłym", co znaczy "bałwany".

Niedziele i święta przezywają w Talmudzie "jom ejd" tj., dniami zatracenia.

Uczą też, że żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo "wszystkie majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem".

Tak więc księgę zawierającą 12 grubych tomów i dyszącą nienawiścią ku Chrystusowi Panu i chrześcijanom wtłacza się w głowy, że to księga święta, ważniejsza od Pisma św., tak że nawet sam Pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów".

 

Maksymilian Kolbe, 

http://www.polonica.net/Masoneriazydzi.htm

 

16:33, baatszeba , obrazki
Link Komentarze (1) »
niedziela, 08 lutego 2009
chrześcijańska odpowiedź na pytanie, co to znaczy, że Biblia jest "święta"

"Czy dlatego nazywamy Biblię Księgą świętą, że opowiada o ludziach świętych czy jest przeznaczona dla wybranych - dla świętych? Otóż w Biblii święty jest tylko Bóg, a Biblia jest Księgą świętą dlatego, że -jak wszystko co święte - należy do Boga. Nie jest to Księga o świętych ludziach, lecz świętym Bogu.
Słowo święty, hebrajski kodesz, nie odnosił się pierwotnie do doskonałości moralnej, a znaczyło oddzielony, zupełnie inny. Podobnie jak łaciński sanctus. święty Paweł w Nowym Testamencie, w Listach do Koryntian, nazywa swoich adresatów świętymi nie z powodu ich doskonałości, lecz dlatego, że każdy chrześcijanin jest święty tylko z tego powodu, że został naznaczony Chrztem świętym i że odtąd należy do Boga".

Teresa BŁAŻEJEWSKA

http://www.recogito.pologne.net/recogito_1/wiara3_1.htm

19:20, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »