: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
piątek, 13 marca 2009
źródła "kościelnej ideologii antytalmudycznej"

 

"Jako pierwszy impuls do zwrócenia uwagi Kościoła na Talmud dał Nicolas de Rupella (znany pod imieniem Donin lub Dunin), Żyd, który z powodu konfliktu na tle religijnym ze swoją gminą (podejrzewano go, iż był karaimem) przyjął chrzest i poprzysiągł swym dawnym współwyznawcom zemstę. On to, już po wstąpieniu do zakonu franciszkanów, zaczął na terenie Francji ukazywać Talmud jako dzieło niezwykle szkodliwe dla chrześcijaństwa, co doprowadziło w kilku miejscowościach do zamieszek antyżydowskich. W końcu sformułował w 35  punktach zarzuty przeciw Talmudowi, które w 1236 r. przedstawił papieżowi Grzegorzowi IX. Później powtarzali je przez wieki autorzy polemicznych i antyżydowskich pism. Ich sformułowanie polegało na wyborze szeregu zdań z traktatów talmudycznych pozbawionych kontekstu, niekiedy nawet błędnie przetłumaczonych, i opatrzonych tendencyjnymi komentarzami. Tak powstały "dowody" na to, że Talmud wypacza Biblię, a nawet jest stawiany przez Żydów ponad nią, ponieważ zawiera inne prawa niż te, które Bóg dał Mojżeszowi, a ten je spisał. Ponadto - jak twierdził Donin - zawiera on bluźnierstwa przeciw Bogu, obraża chrześcijaństwo, zniesławia Jezusa i jego matkę Maryję i uczy fałszywej moralności (m.in. składania fałszywej przysięgi). W konkluzji Donin stwierdził, że gdyby nie Talmud, łatwiej byłoby nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. Zarzuty Donina wpłynęły na kształtowanie odmiennej niż do XI w. postawy Kościoła wobec Żydów, wyznającego dotąd pod tym względem doktrynę św. Augustyna o potrzebie tolerowania i zachowania Żydów jako "świadków"".

K. Pilarczyk, Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczpospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998, 39-40.

09:26, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »