: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
sobota, 21 maja 2011
Notatka
Różnicę między eposem a księgą świętą można porównać z różnicą w przekazie oralnym i pisemnym - ustny przekaz tradycji pozwala, wręcz domaga się modyfikacji wraz ze zmianą warunków życia wspólnoty; sakralizacja tekstu następuje zaś w momencie jego kodyfikacji, spisania, gdy powstaje księga, która może być przedmiotem kultu jako przedmiot, a każde z jej słów - interpretowane jako nieodwołalne, doskonałe, uniwersalnie ważne, o boskim autorytecie. W tym samym momencie rodzi się kolejny typ literatury wspólnototwórczej: komentarz, wypełniający przepaść między kształtem danej kultury w chwili powstania Księgi a aktualnymi warunkami jej bytowania.

amen.
20:56, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »