: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
piątek, 31 maja 2013
Parodia Koranu z XI wieku

Przy okazji lektury Echolalii Daniela Hellera-Roazena wpadłam na trop poety i sceptyka arabskiego w skrócie zwanego al-Maʿarrī, autora m.in. zbioru poematów prozą Al-Fuṣūl wa al-ghāyāt (Ustępy i fragmenty), określanego jako parodia Koranu. Tutaj można się zapoznać z fragmentami jego wierszy. Niestety, o "Ustępach i fragmentach" nie znalazłam dotąd żadnych więcej informacji. Ktoś coś wie?
Znalazłam też następujący cytat (tłumaczę z angielskiego):

"Nie zakładajcie, że słowa Proroka są prawdą; wszystkie są zmyśleniem. Ludzie żyli w spokoju, dopóki one się nie pojawiły i wszystko zepsuły. <Święte księgi> to tylko zbiory głupich historii, które każdy wiek mógł wyprodukować i w istocie to robił. Cóż za niekonsekwencja: Bóg zabrania odbierać życie, po czym sam wysyła po dwóch Aniołów żeby zabierały każdego z ludzi!"
czwartek, 30 maja 2013
Inkorporacja Pisma przez jego odegranie


"Bibliodrama angażuje całego człowieka – zarówno jego intelekt, wyobraźnię, emocje, jak i ciało. Pozwala przez to na bardziej całościowe doświadczenie treści Pisma i powiązanie świata Biblii z życiem „czytelnika”. Z tego względu jest doświadczeniem jednocześnie teologicznym i psychologicznym, ułatwia zatem integrację tych, często dziś rozdzielonych, sfer człowieczeństwa. Wielu uczestników sesji bibliodramatycznych mówi, że uczestniczenie (a nie tylko lektura) w biblijnej opowieści pozwoliło im zrozumieć ją znacznie głębiej, doświadczalnie rozpoznać, że jest to opowieść o nich samych".

środa, 08 maja 2013
z Jabèsa


"Księga nie ma początku - opowiedział.
Każdy początek jest początkiem księgi".
21:59, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »