: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
niedziela, 26 sierpnia 2007
o muzyce

dla wielu ludzi religia to muzyka,

w którą uwierzyli

 Steiner G., Rzeczywiste obecności, s. 180

emblemat
biblia
12:47, baatszeba , obrazki
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 21 sierpnia 2007
aby zadomowiło się w repertuarze myśli

JęZYKOWI MITOLOGICZNEMU NA PLANIE SPOłECZNYM ODPOWIADA

JęZYK POETYCKI NA PLANIE INDYWIDUALNYM

16:13, karina_jarzynska
Link Komentarze (1) »
wtorek, 07 sierpnia 2007
prawda i fikcja w tekście świętym

Poniżej notatki na podstawie Franka Keromode'a "Genesis of Secrecy" - muszę to przemyśleć, zrozumieć i przepisać w pracy: 

“można powiedzieć, że teksty NT zostały wygenerowane z ST, i jako takie są jego interpretacjami i tym samym fikcją. (...) Jednak pozstaje pytanie, jaka jest różnica między stworzeniem tekstu, który sprawia wrażenie, jakby to, co opisuje, miało miejsce – a takiego, który zdaje sprawę z tego, co się faktycznie stało” s. 110 

Dodd, który ma dobre rozeznanie w tym jak „factual narrative could be made” „according to the scriptures” twierdzi, że istniał wiele więcej możliwych do zinterpretowania w kontekście ofiary Chrystusa fragmentów w ST, przez co opis męki mógł wyglądać całkiem inaczej – wybór zaś takich a nie innych typów podyktowany był faktycznym przebiegiem wypadków" s. 111

Ilustracja: 

Historia sir Philipa Sidneya, który – zgodnie ze świadectwem jego przyjaciela zawartym w biografii wydanej 40 lat po zaistniałym zdarzeniu – miał oddać na polu bitwy swoją wodę innemu żołnierzowi, bo czuł, że umiera. Nie ma świadków tego zdarzenia, jest jednak ono konsekwentnie wplatającą się w życie i twórczość autora narracją, być może sfabrykowaną przez jego przyjaciela, autora biografii (który prawdopodobnie wyczytał podobne zdarzenie w „Żywocie Aleksandra [Wielkiego]” – podobny kontekst jak ST wobec NT?)" s. 114

 

Gdzie należy postawić granicę między prawdą a znaczeniem? (co jest napisane - tekst jako relacja z prawdy/ o czym to coś jest napisane - tekst fikcyjny, który ma być nośnikiem prawdy "ducha")

Zwrócił na to uwagę Spinoza, fundując tym samym nowoczesną hermeneutykę (!!!)

Tylko co to dokładnie znaczy? 

 

13:19, karina_jarzynska
Link Dodaj komentarz »
piątek, 03 sierpnia 2007
"myśli różne"

Rola pisarza to ani abstrakcyjna poezja, ani ścisła nauka ani spójna fabuła. To otwieranie wyobraźni i umysłu na odwagę myślenia, projektowania niemożliwości i obnażania intymnych zależności między ludźmi, przedmiotami i zdarzeniami.

W Helladzie dokonał się jeden z większych przełomów w dziejach kultury: sztuka i literatura usamodzielniły się, działalność artyst. stała się celem samym w sobie, a nie elementem kultu, oddziaływaniem na bóstwa i ludzi, instrumentem polit. czy zachętą wojenną. Sztuka, a zatem i literatura miały nie tyle opanować rzeczywistość widzialną i niewidzialną, co przedstawiać ją i przetwarzać, w dużej mierze bezinteresownie służąc pięknu. Zachodził proces analogiczny do usamodzielnienia się wiedzy racjonalnej, filozofii, etyki.

W pewnym sensie Bóg postulowany przez filozofów przypomina tzw. przedmioty teoretyczne fizyki i chemii (np. molekuły, atomy, cząstki elementarne) – nie widać ich bezpośrednio, lecz bez przyjęcia ich istnienia nie sposób zrozumieć szeregu bezpośrednio obserwowanych zjawisk.


 

19:40, karina_jarzynska
Link Dodaj komentarz »
Relacja: język a religia.
Ogniska kultury. Oba te elementy są punktami wyjścia kultury.

Alternatywa? Wykluczają się nawzajem, walka między wiarą w człowieka a wiarą w to, co poza człowiekiem. A może między wiarą w obiektywność sensu i subiektywność, czyli brak sensu, czyli niewiara.

Implikacja? Zatem który z elementów był pierwszy?

Koniunkcja, związek dialektyczny, nierozłączny. Pojawiają się w tym samym momencie i walczą o hegemonię. Wynikają z tej samej potrzeby? Pełnią tę samą funkcję?

19:30, karina_jarzynska
Link Dodaj komentarz »