: :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :
Kategorie: Wszystkie | cytaty | eureka | komentarze | literatura | obrazki
RSS
wtorek, 12 sierpnia 2008
szczypta Lacano-Freuda

"Jak pokazuje Freud w Mojżeszu i monoteizmie jedynie pismo alfabetyczne, którego wynalazek nieuchronnie wiąże się z wygnaniem [...] nie łamie drugiego z przykazań (w odróżnieniu od pisma piktograficznego). Według Freuda przejście od obrazu do litery to doświadczenie najwyższej wagi, które zbiega się w czasie z przesunięciem nacisku z doświadczenia zmysłowego na abstrakcyjną ideę. Lacan Iconoclast).

Kuba Mikurda, Jaka kukła, jaki karzeł? Żiżek, psychoanaliza i myśl postsekularna, "Krytyka polityczna", nr 14, 2007/8, s. 297.

14:45, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »