HAGIO - GRAFO - LOGIA : :hagios ~ święty: : : : :graphos ~ pismo: : : : :logos ~ myślenie: :